Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Πίνακες ζωγραφικής

Ιστοσελίδες που περιέχουν πάρα πολλούς πίνακες χωρισμένους ανά καλλιτεχνικό ρεύμα κι ανά είδος.

Ιδανικές για να προετοιμαστούν παρουσιάσεις για μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης.

All Paintings

Abc gallery

Τα Πάθη του Χριστού στη Ζωγραφική

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Παρουσιάσεις στα αγγλικά

Σε αυτήν την αγγλική ιστοσελίδα υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάσεις μαθημάτων για όλες τις βαθμίδες και αξίζει να τις ψάξετε πολύ καλά.
Επειδή οι παρουσιάσεις είναι στα αγγλικά θα πρέπει να τις κατεβάζετε και μετά να κρατάτε τις διαφάνειες που θέλετε μεταφράζοντάς τες στα ελληνικά.
Οι κινήσεις που υπάρχουν στην παρουσίαση διατηρούνται.

Αγγλικά - Αστρονομία - Βιολογία - Γαλλικά - Γερμανικά - Γεωγραφία - Ιστορία - Μαθηματικά για όλες τις βαθμίδες - Φυσική - Χημεία