Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Γεωμετρικά προβλήματα

Πολύ ωραία προβλήματα γεωμετρίας.

Ομιλίες ημερίδας

Ομιλίες για φιλολόγους από την επιμορφωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα εκπαιδευτήρια Δούκα.

Ομιλίες

περιέχει και τις παρουσιάσεις των εισηγήσεων.