Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Τα λήμματα που περιλαμβάνονται στις επιμέρους εγκυκλοπαίδειες καλύπτουν όλο το φάσμα της ζωής και δράσης του Ελληνισμού και αξιοποιούν τα πορίσματα της τρέχουσας έρευνας στους συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, καθώς και πληροφορίες από αρχειακό υλικό και αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια για την Ιστορία και τον Πολιτισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου