Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ψηφιακή Τάξη από το Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο προχωρούν στη διαμόρφωση ηλεκτρονικής τάξης, στο οποίο θα αναρτάται διδακτικό υλικό με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, αρχικά για τα Μαθηματικά, τη Βιολογία, τη Γεωγραφία και την Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου και στη συνέχεια για το σύνολο των διδακτικών αντικειμένων.

Το υλικό αυτό θα εμπλουτίζεται διαρκώς και, σε πρώτη φάση, θα περιλαμβάνει:
  • Αναλυτικά σενάρια διδασκαλίας για ορισμένες από τις ενότητες που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος. Στα διδακτικά σενάρια θα αναφέρονται:
    1. οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι (οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους που προβλέπουν τα αναλυτικά προγράμματα), και
    2. οι διαδικασίες υλοποίησης κάθε σεναρίου (τα μέσα διδασκαλίας, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σεναρίου, η μέθοδος υλοποίησης, τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας, προτάσεις αξιολόγησης κ.λπ.).
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που θα εμπλουτίζεται διαρκώς (όπως για παράδειγμα διαθεματικές δραστηριότητες, παρουσίαση των διδακτικών αντικειμένων με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών, προτεινόμενοι σύνδεσμοι-links κ.ά.)
Μέσω του moodle οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, αλλά και να συμμετάσχουν σε έναν δημιουργικό εκπαιδευτικό διάλογο με τους συγγραφείς αλλά και μεταξύ τους.

Είσοδος (απαιτείται εγγραφή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου