Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Molecular Workbench

Περιβάλλον για τη δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων για τη βιολογία, φυσική ή χημεία. Συμπεριλάμβονται πολλές έτοιμες προσομοιώσεις.

Molecular Workbench

Είναι ελεύθερο λογισμικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου