Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος υλοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας για το ΠΜΣ «Επιστήμες της αγωγής - Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών» του ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αιγαίου. Παρουσιάζει την ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από τις απαρχές της έως τη σημερινή εποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου